Voedselbank

Het spijt ons te moeten mededelen dat er vanaf heden geen ‘voedselbank spoorloos’ meer is, en er dus geen eten meer wordt uitgedeeld.

Vrijdag 19 juni zal de laatste keer zijn.

Afgelopen week hebben we te horen gekregen dat de supermarkt waar het merendeel van het voedsel vandaan kwam stopt te bestaan als zodanig en een andere franchise word, met als gevolg dat er niet genoeg eten zal zijn om 3 keer in de week voedselbank te houden. Mocht er eten uit te delen zijn, zal dit tijdens de openingstijden van de weggeefwinkel gebeuren
(ga er niet te hard vanuit).

We regret to announce that from this moment on there will not longer be an ‘food bank spoorloos’, and so we won’t be handing out food anymore.

Friday 19 juli will be the last time.

Last week we where informed about the fact that the supermarket where we got most of the food from stops existing in its current form and will become an other franchise, which leads to the fact that there will be not enough food to give away 3 time’s a week. When there will be food to give away, we’ll do this during the opening hours of the free store  (do not rely on this).